Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012


Νοσηλευτική- Το σημαντικότερο εργαλείο ενός τμήματος επειγόντων περιστατικών


H νοσηλευτική είναι μια απαιτητική καριέρα γι' αυτούς που τους αρέσει να φροντίζουν ανθρώπους και να ασκούν διάφορα καθήκοντα που περιλαμβάνουν πολλά πράγματα από την συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την διαδικασία διάσωσης ζωής με CPR. Όταν η νοσηλευτική και το τμήμα επειγόντων περιστατικών συνδυάζονται, ένα σημαντικό και προσδοκώμενο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται.

 Nursing is a rewarding career for those who enjoy taking care of people and performing various duties which include everything from administering medication to life saving skills found in CPR. When nursing and the emergency department is combined, a valuable and fulfilling position results.
An room nurse is a vital part of every hospital emergency department. The nurse is responsible for many aspects regarding patient care. Nurses working in the emergency department find themselves with a wonderful opportunity to help people during some of the worst times of a person's life.
An individual wishing to pursue a career in nursing must complete a certified nursing program which includes a final exam allowing the prospective nursing student obtain a license to practice medicine as a nurse. Nursing programs range anywhere from one year certificate programs to doctorate degrees. On average, emergency departments require potential nurses to be licensed as a registered nurse which includes either an associate or bachelor degree in nursing. Emergency room nurses play a vital part in patient care.
Emergency room nurses have many responsibilities. Obtaining a patient's vital signs, inserting IV lines, and administering medications are a few examples of what the nurse in an emergency room will do while on duty. Nurses provide direct patient care and assist the doctors with different procedures. Nurses are a direct line of communication for the patients and doctors. They act as a check and balance system for the doctors questioning every order given by the physician in order to provide patients with a higher quality of care. Nurses often triage patients determining which patients require medical assistance and treatments first based on the priority level of the patient's illness or injury.
Nurses working in an room must be capable of handling a fast paced and stressful environment. The emergency room of a hospital can be the scene of various types of medical emergencies. Victims of trauma and illness alike find their way into the emergency room. Every patient is different and nurses in the emergency room have the ability to treat many types of patients suffering from a multitude of problems. Nurses working in an emergency room are unique from nurses in other environments.
Emergency room nurses find themselves with the skills and abilities to assist patients, doctors, and other department staffers. They provide priceless care to those who are sick or hurt and offer a caring and friendly face to all of those who enter the room.
Offering assistance to many people, emergency room nurses are an important part of the emergency department staff. nurses are highly trained and skilled medical professionals with a desire to work in a fast paced environment helping a variety of patients suffering from many types of illness and injuries. Emergency medicine jobs, including those of the ER nurse, are very important and offer terrific opportunities to those individuals looking for a rewarding career in healthcare.

http://ezinearticles.com/?Nursing---An-Emergency-Rooms-Greatest-Asset&id=3556290

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου