Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012


ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς που χρήζουν ειδικής νοσηλείας και αυξημένης φροντίδας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και ειδικά καταρτισμένο ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό.

Στη Μονάδα εφαρμόζονται όλα τα νέα πρωτόκολλα αντιμετώπισης βαρέως πασχόντων ασθενών που ισχύουν διεθνώς, όπως αυτά αναπτύσσονται σε Παγκόσμια Συνέδρια και στη Διεθνή Βιβλιογραφία.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) του ΜΗΤΕΡΑ καλύπτονται περιστατικά Μαιευτικά-Γυναικολογικά, Καρδιολογικά, Πνευμονολογικά, Τραύμα, Αγγειοχειρουργικά, με πλήρη υποστήριξη των ζωτικών οργάνων τόσο φαρμακευτικά όσο και με χρήση μηχανημάτων, με 24ωρη παρακολούθηση, 24ωρο monitoring και 24ωρη ιατρική κάλυψη.

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών πραγματοποιείται τόσο στη Μ.Ε.Θ όσο και στη Μ.Α.Φ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας) ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού, πάντα με 24ωρη παρακολούθηση - 24ωρο monitoring και 24ωρη ιατρική κάλυψη.
Η Μ.Ε.Θ είναι στελεχωμένη με ειδικά εκπαιδευμένους ιατρούς στην αντιμετώπιση και νοσηλεία των βαρέως πασχόντων και εξοπλισμένη με τον πλέον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (συσκευές αιμοδιαδιήθησης, πλασμαφαίρεσης, υποστήριξης ηπατικής λειτουργίας, αντιμετώπισης φαρμακευτικών δηλητηριάσεων, βρογχοσκόπια για τη μελέτη τραχειοβρογχικού δένδρου και τη λήψη βιοψιών, σπιρόμετρα για μελέτη και παρακολούθηση αναπνευστικής λειτουργίας κ.λπ.).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου