Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ;;


Οι νοσηλευτές των επειγόντων περιστατικών είναι σαν ντετέκτιβ. Χρησιμοποιούν τις ικανότητες αξιολόγησης τους για να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Μετά ελέγχουν τις πληροφορίες για αξιοπιστία και ακρίβεια. Αυτό χρησιμεύει έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ακριβής διάγνωση. Μια ακριβής διάγνωση, παρέμβαση και εξιτήριο ξεκινούν από μια καλή αξιολόγηση!
ER nurses are like detectives. They use their assessment skills to obtain as much information as is possible from different sources. They they check out the information for reliability and accuracy. This insures that an accurate diagnosis can be made. Accurate diagnosis, intervention and discharge begin with a good assessment! This is essential reading for nurses.

Nursing Assessment – Presentation of Patient in the Emergency Department.

The Initial Nursing Assessment is the data obtained from the patient, his relatives, custodians, police, firemen or professional ambulance crew. Emergency nurses have a professional responsibility to obtain as much information as is possible about the environment where the accident occurred. Similar information should also be obtained when there is no accident but there is the onset of a medical condition. Currently, most Emergency Department nurses pay minimal attention if the patient presents with a medical condition.

An accurate assessment is cheap, most useful, and efficient when the patient has just arrived at the Emergency Department when compared with trying to piece the evidence together at a later time. The memory of all sources is fresh, all the parties are normally available and glaring abnormalities can be checked out immediately, if needed. If police intervention is necessary it is most useful if police are notified when the case is fresh. Cold cases are difficult to solve because key personnel may be assigned to other tasks and their memories might fade. Also, evidence tampering, knowingly or unknowingly is more likely with the passage of time.

Key points of initial assessment: When, How, Why, Who, What.


Many ER nurses use standard assessment forms and duly complete all the important sections on those forms. Nurses need to be aware that just completion of the assessment form may not meet the legal requirement of an accurate initial assessment particularly when the form was designed many years ago. It is for this reason that many hospital and health authorities insist upon Nurses using the Clinical Progress notes to write as summary of the initial assessment.Most ER nurses are familiar with doing a Head to Toe Assessment. As is usual during all assessment a Nurse should first do the primary assessment and then begin the secondary assessment which should include a detailed of the four Ws (When, What, Who, Why) and then the How. The role of the environment is becoming more important in this litigious world.

When: Knowing the when component of a disease is really important. For example:
Nurse many say, “Mr. Jones, when did this abdominal pain begin?”
Patient may respond in many different ways. Each answer has a unique meaning and has different applications. The patient may respond by saying, “It was 10.00 pm when the pain started or the pain started soon after I started to eat, or the pain started soon after I consumed the coke that was sitting on the table.”Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου