Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ


Οι νοσηλευτές επειγουσών καταστάσεων εξειδικεύονται στην γρήγορη αξιολόγηση και στη θεραπεία όταν κάθε λεπτό μετράει, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της ασθένειας ή του τραύματος. Οι νοσηλευτές αυτοί πρέπει να αντιμετωπίσουν αντιστρεπτά καθήκοντα με επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα και πάνω απ' όλα φροντίδα. 


Background:
Emergency nurses specialize in rapid assessment and treatment when every second counts, particularly during the initial phase of acute illness and trauma. Emergency nurses must tackle diverse tasks with professionalism, efficiency, and above all caring.
Emergency nursing is a specialty area of the nursing profession like no other. To provide quality patient care for people of all ages, emergency nurses must possess both general and specific knowledge about health care to provide quality patient care for people of all ages. Emergency nurses must be ready to treat a wide variety of illnesses or injury situations, ranging from a sore throat to a heart attack.
There are approximately 90,000 emergency nurses in the US.
Roles:
 • Patient Care Emergency nurses care for patients and families in hospital emergency departments, ambulances, helicopters, urgent care centers, cruise ships, sports arenas, industry, government, and anywhere someone may have a medical emergency or where medical advances or injury prevention is a concern.
 • Education Emergency nurses provide education to the public through programs to promote wellness and prevent injuries, such as alcohol awareness, child passenger safety, gun safety, bicycle and helmet safety, and domestic violence prevention.
 • Leadership and Research Emergency nurses also may work as administrators, managers, and researchers who work to improve emergency health care.
 Specialties:
Because emergency nurses must be prepared to provide patient care for almost any situation they may encounter, specialization is rare. However, common areas of specialization include trauma, pediatrics, geriatrics, and injury prevention.
Qualifications:
Emergency nurses are registered nurses. Many emergency nurses acquire additional certifications in the areas of trauma nursing, pediatric nursing, nurse practitioner, and various areas of injury prevention. 
Practice Settings:
Emergency nurses may practice in one or more of the following areas:  
 • Emergency Departments
 • Hospitals
 • Health Care Administration
 • Education
 • Research
 • Urgent Care Centers (Episodic Care Centers)
 • Schools of Nursing/Universities/Colleges
 • EMS/Prehospital Transport
 • Ambulances
 • Helicopters
 • Airplanes
 • Poison Control Centers
 • Telephone Triage
 • Military
 • Medical Equipment, Resources, and Pharmaceutical Companies
 • Crisis Intervention Centers
 • Prisons/Correctional Facilities
 • Research Institutes
 • Government/State EMS Offices/Boards of Nursing
 • Community
 • Cruise Ships
 • Sporting Events and Concerts
 • Camps
 • Special Events
 • Travel Facilities
 
Salary Range:
The average base salary for RNs is $ 46,782.  
Education:
An emergency nurse is a registered nurse with specialized education and experience in caring for emergency patients. Emergency nurses continually update their education to stay informed of the latest trends, issues, and procedures in medicine today.
Many take a special examination that proves their level of knowledge. After successful completion of this exam they are certified in emergency nursing. 
In 2000, reports showed that registered nurses held the following degrees:
32.7%   Baccalaureate degree
22.6%   Diploma
34.3%   Associates Degree
10.2%   Masters or Doctorate
   http://www.nursesource.org/emergency.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου