Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012


Τομέας Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής
Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ ιδρύθηκε το 1996 ως Τομέας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) εκπροσωπώντας αρχικά το σύνολο των νοσηλευτών που εργάζονταν σε ΜΕΘ ενηλίκων και παίδων αλλά και τμημάτων που παρέχονταν εντατική φροντίδα γενικότερα (ΜΑΦ, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τραύματος, Χειρουργική Μονάδα, Καρδιολογική κ.λπ).
Το 1997 ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα Ευρωπαίων συναδέλφων για την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (European Federation of Critical Care Nursing Associations, EFCCNa). Η European Federation of Critical Care Nursing Associations ιδρύθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 1999 στο Βερολίνο και ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής ανήκει στα Ιδρυτικά Μέλη της. Έως και σήμερα, αποτελεί μέλος του ΔΣ της EFCCNa, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού πεδίου των νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας καθώς και στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Τομέας Μ.Ε.Θ. από το 1999, εντοπίζοντας την ανάγκη για μία συνεχή επαφή και ενημέρωση με το χώρο των Μ.Ε.Θ. εκδίδει το ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο ο «Παλμός της Μ.Ε.Θ., το οποίο διανέμεται σε όλα τα μέλη του και σε όλες τις Μ.Ε.Θ. της χώρας.
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις τόσο σε διεθνές όσο και σε Ελληνικό Επίπεδο διαπιστώθηκε ότι οι έννοιες Επείγουσα, Κρίσιμη και Εντατική Νοσηλευτική έχουν μια άμεση μεταξύ τους προσέγγιση και έτσι οι περισσότερες Ευρωπαϊκές Νοσηλευτικές Ενώσεις εκπροσωπούν όλους τους Νοσηλευτές που εργάζονται σε χώρους υγείας, που σχετίζονται με την κρίσιμη και εντατική φροντίδα.
Το 2001, η επιτροπή του Τομέα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας αποφάσισε να συμπεριλάβει στα μέλη της, τους νοσηλευτές που εργάζονται σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του Τομέα γενικότερα σε χώρους που παρέχεται Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική. Μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΣΝΕ ο Τομέας διευρύνθηκε σε Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ), εκπροσωπώντας πλέον όλους τους νοσηλευτές που εργάζονται σε χώρους που παρέχεται Επείγουσα και Εντατική Φροντίδα συμβάλλοντας στην προβολή και αναγνώριση του σημαντικού ρόλου τους από την Πολιτεία και την κοινωνία.
Στόχοι του ΤΕΕΝ είναι:
  • Να έχει αποτελεσματική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και όλους τους φορείς που σχετίζονται με το επάγγελμα
  • Να προάγει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση
  • Να προάγει την Επείγουσα, Κρίσιμη και Εντατική Νοσηλευτική μέσα από την έρευνα
  • Να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νοσηλευτές Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής
  • Να πετύχει ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνία μεταξύ των Νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής
Η ποιοτική και ποσοτική στελέχωση των ΜΕΘ και ΤΕΠ όλης της χώρας αποτελούσε και αποτελεί για τον ΤΕΕΝ μείζον θέμα διερεύνησης. Πρωταρχικός στόχος λοιπόν ήταν να γνωρίζει των αριθμό των κλινών που είναι εν δυνάμει σε λειτουργία στις ΜΕΘ και στα ΤΕΠ της χώρας καθώς και τον αριθμό του νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνει τα συγκεκριμένα τμήματα. Το 1996, πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταγραφή του είδος των ΜΕΘ και ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα καταγράφηκε ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που τις επανδρώνει τόσο τριτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά τη διεύρυνση του Τομέα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, το 2003 πραγματοποιεί παρόμοια έρευνα καταγραφής αριθμού κλινών ΜΕΘ και ΤΕΠ σε όλη την Ελλάδα και αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων βελτιστοποίησης των συνθηκών εργασίας και αύξησης της ποιότητας παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.
Μετά τη διεύρυνση του Τομέας ο «Παλμός της Μ.Ε.Θ.», αλλάζει όνομα και γίνεται ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» το οποίο διανέμεται σε όλα τα μέλη του και σε όλες τις Μ.Ε.Θ. και τα ΤΕΠ της χώρας.
Η Επιτροπή του Τομέα Μ.Ε.Θ., έχοντας πάντα ως αρωγό της το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Σύμβουλο του Τομέα, προσπάθησε να ανταποκριθεί στους στόχους της. Βέβαια απομένουν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά σε επαγγελματικό κυρίως επίπεδο, τα οποία δεν αφορούν μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό των Μ.Ε.Θ. και Τ.Ε.Π. αλλά ολόκληρη τη Νοσηλευτική.

 http://www.esne.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=24Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου