Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΤο ενδιαφέρον για τη μέτρηση της ποιότητας στη παρεχόμενη φροντίδα υγείας, αυξάνεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από τους manager του χώρου. Η ποσοτικοποίηση των επιθυμητών-θετικών και μη επιθυμητών-αρνητικών συνεπειών των ενεργειών στη φροντίδα υγείας γίνεται μέσω της μέτρησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης φροντίδας και είναι ουσιαστική για τον καθορισμό της ποιότητας.
Τα περισσότερα μοντέλα ελέγχου ποιότητας στηρίζονται στη θεωρία του Donabedian σύμφωνα με τον οποίο, τα στοιχεία που καθορίζουν το πλαίσιο της ποιοτικής προσφοράς υγείας αφορούν τη δομή, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα των ενεργειών της υγειονομικής φροντίδας και μπορούν να αποδοθούν από μετρήσιμους δείκτες και συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης. Οι δείκτες είναι μετρήσιμοι παράμετροι ενώ τα κριτήρια αποτελούν την ερμηνεία των μετρήσεων δημιουργώντας μία συνθήκη που μας οδηγεί στη λήψη διορθωτικών παρεμβατικών κινήσεων για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας.
Η χρήση των δεικτών ποιότητας μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας. Η ποιοτική διαχείριση είναι αναγκαία στο χώρο των ΜΕΘ, ως χώρος του νοσοκομείου με την μεγαλύτερη πιθανότητα θνητότητας και νοσηρότητας, ώστε να μειώσει τον κίνδυνο των ιατρογενώς επιπλοκών στη κατάσταση του ασθενούς.

 http://www.epostersonline.com/milmed2010/?q=node/1427

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου