Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

ΜΕΘ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ


«ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το τμήμα Νοσηλευτικής Α της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, οργανώνουν και λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και την Επείγουσα Νοσηλευτική.
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ΜΕΘ και την Επείγουσα Νοσηλευτική. Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Εντατικής Ιατρικής και Θεραπείας και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τη Νοσηλευτική
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους χώρους εργασίας.
Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και ΤΕΠ από ειδικευμένους Νοσηλευτές.
Στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.
Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα την μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια την μείωση του κόστους νοσηλείας.
Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού
 
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μετά την λήψη του διπλώματος ειδίκευσης στο ΠΜΣ ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική μπορεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή. Ο χρόνος του ΠΜΣ συνυπολογίζεται στον προβλεπόμενο χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον δύο έτη.
Υποτροφία αποτελεί η μερική ή ολική απαλλαγή των διδάκτρων και δίδεται σε αριστούχους ή οικονομικά αδύναμους φοιτητές. Υποτροφίες μπορούν να δοθούν εφ' όσον υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα και μετά από απόφαση της Σ.Ε. και έγκριση της ΓΣΕΣ.           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου