Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012


Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η βελτίωση της επιβίωσης που μπορεί να προσφέρει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) είναι γνωστή και υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για κλίνες Μ.Ε.Θ.

Στο περιβάλλον της μονάδας, ο ασθενής υποστηρίζεται κατά το κρίσιμα στάδιο της ανεπάρκειας μίας ή περισσοτέρων ζωτικών λειτουργιών. Υποβάλλεται σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με επεμβατικό και μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, ενώ ταυτόχρονα επιτελείται εντατική παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών με τη δυνατότητα άμεσων και εξειδικευμένων θεραπευτικών χειρισμών.

Στην πολυδύναμη Μ.Ε.Θ. της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης που διαθέτει 8 κλίνες, νοσηλεύονται ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας παθολογικών, καρδιολογικών, πνευμονολογικών, ογκολογικών, χειρουργικών, ορθοπεδικών, αγγειοχειρουργικών, νευροχειρουργικών και μαιευτικών-γυναικολογικών παθήσεων. Η Μ.Ε.Θ. είναι πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να υποδεχθεί περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. Υποστηρίζει τη λειτουργία όλων των τμημάτων και υποδέχεται, πέρα από τα περιστατικά με οξεία απορρύθμιση και ανάγκη εντατικής θεραπείας, χειρουργικά και καρδιολογικά περιστατικά που απαιτούν άμεση μετεγχειρητική ή μετά από παρέμβαση παρακολούθηση. Χαρακτηρίζεται κατά συνέπεια από ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ποικιλίας περιστατικών, παρέχοντας ασφάλεια και απεριόριστη αυτονομία τόσο στις χειρουργικές όσο και τις παθολογικές ειδικότητες.

Στη Μ.Ε.Θ. της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης, εκτός των άλλων, πραγματοποιούνται:

- Αιμοδυναμικές μετρήσεις-Συνεχής μέτρηση και καταγραφή του κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος και της καρδιακής παροχής.
- Σπιρομετρία κατά τη διάρκεια επεμβατικού μηχανικού αερισμού
- Μέθοδοι αιμοδιήθησης και αιμοκάθαρσης
- Μετρήσεις ενδοκράνιας πίεσης
- Μέτρηση ενδοκοιλιακής πίεσης
- Μέτρηση πίεσης ιστών σε σύνδρομο διαμερίσματος
- Υπερηχογραφική παρακολούθηση με διαθωρακική και διοισοφάγειο υπερηχογραφία παθήσεων καρδιάς και πνευμόνων
- Διακρανιακό Doppler
- Διαδερμική τραχειοστομία

http://www.bioclinic.gr/me8_1/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου